Helsingborg

Mogatan 4
SE-25464 Helsingborg
tel. +46 42 247 300

Sunne

Sundgatan 11B
SE-68633 Sunne
tel. +46 565 147 00

Karlstad

Kostym Desingnindustries Tynäsgatan 4
SE-65106 Karlstad
tel. +46 54 771 73 37

Fakturering Marvaco AB

Serial number 18851048, R 881
106 54 Stockholm
tel. +46 565 147 00

Dresden

Hertha-Lindner-Straße
DE-01067 Dresden

Helsingfors

Kumpulantie 3
FI-00520 Helsingfors
tel. +358 26 347 530

Ulvsby

Peltotie 20
FI-28400 Ulvsby
tel. +358 26 347 500
fax. +358 26 347 510

Tammerfors

Åkerlundinkatu 11 B
FI-33100 Tammerfors
tel. +358 26 347 529

Fakturering Marvaco Oy

Serial number 18851030, R 881
106 54 Stockholm
tel. +358 44 402 4503
fax. +358 26 347 510
FTA-member FTA-member

MARVACO FICK TOPPRESULTAT I FLEXOEXPERT-CERTIFIERING

publicerad: 13.06.2019

På bilden: Marvacos Sunne-team i Sverige.

Marvaco får toppresultat i Flint Group’s FlexoExpert-certifieringsprogram 

 

Marvaco är den största och ledande prepressleverantören och största klichéproducenten i Norden med 90 medarbetare på åtta olika produktionsenheter.

Marvacos enhet i Sunne har framgångsrikt avslutat den slutliga certifieringsgranskningen som utförs av Flint och dess FlexoExpert-certifieringsprogram med en global toppnotering i poäng. 

”Marvaco lyckades med att få en av de högsta poäng ett reproföretag kan få vid en första certifiering”, säger Friedrich von Rechteren, Global Commercial VP, Flint Group. 

Övriga Marvaco-enheter har även påbörjat certifieringsprocessen, som löper under sex månader och innefattar tre huvudsakliga steg – utvärdering, implementation /träning samt en certifieringsgranskning. FlexoExpert hjälper till att förfina och optimera arbetsflöden och processer för att tillverka än mer stabila och konsekvent repeterbara tryckformar. Under det gångna halvåret har Marvaco implementerat programmet och integrerat detta i de redan befintliga kvalitetsprocesser som fanns och passerade den slutliga certifieringsprocessen med ett toppresultat.

Marvacos tre enheter för klichétillverkning i Norden är nu igång med samma standardiseringsprogram för klichétillverkning och ser fram mot att framöver få en FlexoExpert-certifiering på samtliga enheter.

Jan Viberg, General Manager på Marvaco AB säger, “Många av våra medarbetare har varit med och bidragit till denna succé, men det huvudsakliga och mest dedikerade arbetet har gjorts av våra klichéoperatörer som har implementerat detta i vår ordinarie kvalitetsprocess och därigenom förfinat den ytterligare. Naturligtvis är vi mycket stolta över resultatet, och vi har alltid hört från våra underleverantörer men även kunder att vår Sunne-enhet håller en mycket hög standard som nu glädjande även blivit officiellt verifierad. FlexoExpert-programmet kommer användas som en gemensam plattform för att uppnå samma kvalitetsnivå på samtliga av Marvacos enheter med klichéproduktion”.

För ytterligare information vänligen kontakta:
jan.viberg@marvaco.se

Info om FlexoExpert-programmet:
https://flintgrp.com/en/divisions/flexographic/flexoexpert/ 


till nyheter