Helsinki

Kumpulantie 3
FI-00520 Helsinki
puh. +358 26 347 530

Ulvila

Peltotie 20
FI-28400 Ulvila
puh. +358 26 347 500
fax. +358 26 347 510

Tampere

Åkerlundinkatu 11 B
FI-33100 Tampere
puh. +358 26 347 529

Helsingborg

Ingenjörsgatan 9
SE-25227 Helsingborg
puh. +46 42 247 300
fax. +46 42 123 861

Sunne

Sundgatan 13
SE-68633 Sunne
puh. +46 565 147 00
fax. +46 565 151 71

Örebro

Trumpetaregatan 15
SE-70343 Örebro
puh. +46 19 20 64 73/74
fax. +46 19 12 62 55

Karlstad

Kostym Desingnindustries AB Tynäsgatan 2
SE-65106 Karlstad

OUR ALLIANCE PARTNER USA - CSW Graphics

45 Tyburski Rd
01056 Ludlow, MA USA

Laskutus ja talous Marvaco Oy

Peltotie 20
FI-28400 Ulvila
puh. +358 44 402 4503
fax. +358 26 347 510

Laskutus ja talous Marvaco Ab

Box 814
SE-25108 Helsingborg
puh. +46 42 247 300
fax. +46 42 123 861
FTA-member FTA-member

Marvaco InSight 2017

julkaisuajankohta: 18.04.2017

Perinteinen pakkausalan brändinomistajille tarkoitettu seminaari Marvaco InSight järjestettiin huhtikuun alussa Radisson Blu Royal –hotellissa Helsingissä. Seminaarin teemana oli tällä kertaa Pakkauksen ja kuluttajan yhteinen tulevaisuus. Seminaaripuhujiksi oli kutsuttu Helsingin Yliopiston kulutustutkija Minna Autio ja ruotsalaisen Kostym Designindustriesin toimitusjohtaja Helen Högberg. Tilaisuuden avasi Marvacon toimitusjohtaja Kai Lankinen.

ELÄMYKSIÄ KULUTTAJILLE
Ensimmäisenä vierailevana puhujana kuultiin Helen Högbergiä, joka kertoi pakkauksen vaikutuksista kuluttajakäyttäytymiseen. Helen aloitti avaamalla kuluttajan ostamiseen liittyvää päätöksentekoprosessia ja psykologiaa. Kuluttajan käyttäytymisestä ja tottumuksista kaupassa sekä pakkauksen ja kuluttajan kohtaamisisista kaupan hyllyllä kuultiin mielenkiintoisia näkemyksiä.

Helenin pohdinnat käynnissä olevasta ostamisen muutoksesta sekä verkostojen ja suosittelukulttuurin noususta sekä niiden vaikutuksesta pakkauksen ulkoasuun olivat kiinnostavia. Myös ekologiset tekijät kuten kierrätettävyys ja pakkauksen uudelleenkäyttö tulevat nousemaan Helenin mukaan edelleen yhä enemmän kuluttajien päätöksentekoon vaikuttaviksi aiheiksi, joita pakkaussuunnittelussakaan ei voida jättää huomiotta. Vaikka kuluttajat, arvot, ostaminen sekä jakelu muuttuvat, säilyvät tietyt pakkaussuunnittelun lainalaisuudet kuitenkin edelleen voimassa: pakkauksen tulee olla yksinkertainen, toimiva, tunnistettavasti brändi-ilmeen mukainen ja sen tulee tarjota kuluttajalle elämyksiä.

PAKKAUKSEN ROOLI TULEVAISUUDESSA
Toisena puhujana saimme kuulla Helsingin Yliopiston kulutustutkijaa Minna Autiota. Minna on tehnyt pitkän uran kulutustutkimuksen parissa ja hänen näkemyksensä kuluttajakäyttäytymisestä avasivat paljon uusia näkökulmia pakkauksen roolista tulevaisuudessa. Pakkauksen tulee huomioida kuluttajien muuttuvat tarpeet digitalisoituvassa maailmassa entistä kattavammin. Pakkauksen rooli ei enää ole ns. hiljainen myyntimies (silent salesman) vaan pikemminkin kuluttajien tarpeet huomioiva aktiivinen palvelija (active servant). Minna otti puheenvuorossaan kantaa myös ruokahävikkiin johon mm. pakkauskoolla voidaan vaikuttaa. Suomessa jopa 1/3 ihmisen käyttöön tuotetusta ruoasta päätyy poisheitettäväksi. Suuri haaste tulevaisuudessa on myös pakkausjäte ja mm. muovin tehokkaampi kierrätys, jonka puolesta moni merkittävä brändi maailmalla jo kampanjoi. 

Brändin ”mausta” ja mielikuvien vaikutuksesta aistimuksiin sivuttiin case-esimerkein. Monet tutkimukset osoittavat, että kuluttajat ovat varsin huonoja tunnistamaan makuja, ellei kaikki muut aistit ole käytössä tai jos värit, hajut, pakkaukset tai muut vaikuttavat tekijät on poistettu. 

Vähittäiskaupan murroksesta ja sen vaikutuksista kuluttajapakkauksiin pohdittiin ryhmissä. Verkkokaupankäynnin yleistyessä pakkauksen merkitys saattaa osin muuttua ja sille tulee uusiakin funktioita. Ryhmätöiden yhtenä arviona oli se, että tunnistettavan brändi-ilmeen merkitys kasvaa kenties entistä suuremmaksi, koska globaalien virtuaalihyllyjen koolla ei ole rajoituksia ja saman tuoteryhmän tuotteita on valittavana entistä suurempi määrä. Toisaalta verkkokauppojen älyn ja kuluttajatuntemuksen kehittyessä ostamisen muutokset saattavat olla erittäinkin dramaattisia. Selvää kuitenkin on, että brändi ja mielikuvat vaikuttavat tulevaisuudessa entistä vahvemmin kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Kasvava merkitys on myös yrityksen ja kuluttajan välisellä dialogilla, kuluttajien osallistamisella ja kuuntelulla. Tuotteen arvo tuotetaan tulevaisuudessa yhä syvemmällä yrityksen ja kuluttajan välisellä yhteistyöllä.

Marvaco InSight –tapahtumat ovat nykyisille ja tuleville yhteistyökumppaneillemme suunnattuja katsauksia pakkausalan ytimeen. Tapahtuma järjestettiin nyt jo neljännen kerran. 

Haluatko kuulla enemmän?
Lisätietoja tapahtumasta antaa Heidi Valkamo, heidi.valkamo@marvaco.fi
takaisin uutisiin